Ο Αλέξανδρος Τερεζίου είναι επιθετικός. Η ομάδα του είναι ο Παναθηναϊκός Β.