Ο Ιλιάς Σαΐρ είναι μέσος και αγωνίζεται στην ΚΠΡ. Στην Εθνική Μαρόκου κλήθηκε για πρώτη φορά το 2021.