Όροι & Προϋποθέσεις | Έρευνα για Ασφαλέστερο Στοίχημα

Διοργανωτής Διαγωνισμού

Ο Διοργανωτής (ο «Διοργανωτής», «εμείς», «εμάς», «μας») αυτής της δωρεάν έρευνας για ασφαλέστερο στοίχημα (από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως “Έρευνα για Ασφαλέστερο Στοίχημα”) είναι η Better Collective A/S με έδρα στην Toldbodgade 12, 1253 Copenhagen K, Denmark, CVR 27652913 (ο «Διοργανωτής», «εμείς», «εμάς», «μας»).

Δυνατότητα Συμμετοχής

Για να συμμετέχει κάποιος στην Έρευνα για Ασφαλέστερο Στοίχημα («Συμμετέχων», «Εσείς», «Σας») πρέπει να είναι άνω των 21 ετών.

Συμμετέχοντας στην Έρευνα για Ασφαλέστερο Στοίχημα, συμφωνείτε με τους Κανόνες της Έρευνας για Ασφαλέστερο Στοίχημα και την Πολιτική Απορρήτου.

Οι υπάλληλοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που προσλαμβάνονται από τον Διοργανωτή ή οποιαδήποτε θυγατρική του, άμεσα ή μέσω ενδιάμεσων εταιρειών, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην Έρευνα για Ασφαλέστερο Στοίχημα.

Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης

Η συμμετοχή στην Έρευνα για Ασφαλέστερο Στοίχημα είναι ανοιχτή από τις 21/06/2023 και θα διαρκέσει έως τις 10/09/2023.

Τρόπος Συμμετοχής

Η συμμετοχή σε αυτή την Έρευνα για Ασφαλέστερο Στοίχημα είναι εντελώς δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα της έρευνας και να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με τη συμπεριφορά τους στο πλαίσιο των στοιχηματικών τους δραστηριοτήτων.

Σκοπός των ερωτήσεων αυτών είναι η καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών σε σχέση με το αθλητικό στοίχημα, με πρόθεση να βελτιωθεί η εμπειρία τους.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δώσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους κατά την εγγραφή τους για τη συμμετοχή τους στην Έρευνα για Ασφαλέστερο Στοίχημα.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα μόνο μία φορά.

Έπαθλα

Το έπαθλο θα απονεμηθεί σε έναν μόνο Συμμετέχοντα (ο “Νικητής”).

Ο Νικητής θα επιλεγεί με τυχαία κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών στην Έρευνα για Ασφαλέστερο Στοίχημα.

Ο Νικητής θα λάβει έπαθλο ύψους 1.000 €. Για να λάβει το έπαθλο, ο Νικητής πρέπει να διαθέτει ενεργό τραπεζικό λογαριασμό, λογαριασμό Skrill ή PayPal.

Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον νικητή για να κανονίσει την παράδοση του επάθλου το πολύ 14 ημέρες μετά το τέλος της Έρευνας για Ασφαλέστερο Στοίχημα.

Εάν ο Νικητής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στη φόρμα (π.χ. ανενεργή ή λανθασμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), το έπαθλο θα απονεμηθεί σε άλλον συμμετέχοντα που θα επιλεγεί με τυχαία κλήρωση.

Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον Νικητή για να οργανώσει την παράδοση του επάθλου σε διάστημα το πολύ 30 ημερών από τον διακανονισμό και την επαλήθευση του Νικητή.

Ο Νικητής θα έχει προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση των κερδών του για να απαντήσει και να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες στον Διοργανωτή. Σε περίπτωση που ο Νικητής χάσει αυτή την προθεσμία, το έπαθλο θα απονεμηθεί σε άλλον συμμετέχοντα που θα επιλεγεί με τυχαία κλήρωση.

Το όνομα του Νικητή θα ανακοινωθεί δημοσίως στην ιστοσελίδα που διεξήχθη η Έρευνα για Ασφαλέστερο Στοίχημα το πολύ 30 ημέρες μετά τον διακανονισμό και την επαλήθευση του Νικητή. Στον Νικητή θα δοθεί η δυνατότητα να αντιταχθεί στη δημοσίευση των στοιχείων του στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση admin-uk@bettingexpert.com.

Σε περίπτωση που επιβληθούν φόροι εισοδήματος, ο Νικητής θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει φόρους στη φορολογική αρχή.

Η Better Collective έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει όλους τους απαραίτητους φόρους που σχετίζονται με το έπαθλο, ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τοπικών ή περιφερειακών φορολογικών κανόνων.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο Διοργανωτής θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Με τη συμμετοχή τους στην Έρευνα για Ασφαλέστερο Στοίχημα, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμφωνούν με την επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όνομα χρήστη. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για σκοπούς πιστοποίησης ταυτότητας (εγγραφή στον διαγωνισμό) και για τη διάκριση των συμμετεχόντων μεταξύ τους.

Εάν είστε ο Νικητής του επάθλου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το όνομα χρήστη σας θα υποβληθούν σε εξέταση για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να αναρτηθούν οι πληροφορίες για τον Νικητή στην ιστοσελίδα μας. Λάβετε υπόψιν ότι υποχρεούμαστε για λόγους διαφάνειας να ανακοινώσουμε δημόσια τον Νικητή του επάθλου. Εάν είστε ο Νικητής του επάθλου, ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουμε αντίγραφο της ταυτότητάς σας για να επαληθεύσουμε ότι δικαιούστε να λάβετε το έπαθλο.

Εάν είστε ο Νικητής του επάθλου, ενδέχεται να υποβληθούν σε εξέταση τα οικονομικά στοιχεία ταυτοποίησης (Skrill/PayPal) για τους σκοπούς της απόδοσης του επάθλου.

Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τη διάρκεια της Έρευνας για Ασφαλέστερο Στοίχημα και μέχρι να αποδοθεί το έπαθλο ή μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στην προστασία δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε, αποθηκεύουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Παραβίαση Κανόνων

Η συμμετοχή του ίδιου ατόμου περισσότερες από μία φορές, καθώς και η μη απάντηση όλων των ερωτήσεων της Έρευνας για Ασφαλέστερο Στοίχημα θεωρείται παραβίαση των κανόνων των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Όποιος συμμετέχων διαπιστωθεί ότι παραβιάζει τους κανόνες και τους κανονισμούς που ορίζονται για την Έρευνα για Ασφαλέστερο Στοίχημα θα υπόκειται σε αποκλεισμό.

Παράπονα

Οποιαδήποτε ζητήματα ή αμφιβολίες που δεν έχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές στους παραπάνω κανόνες θα αντιμετωπίζονται κατά την κρίση της διοίκησης του Διοργανωτή.

Εάν επιθυμείτε να αμφισβητήσετε κάποια από τις αποφάσεις μας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο admin-uk@bettingexpert.com.

Τυχόν νομικές διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν υπόκεινται στη νομοθεσία της Δανίας, εκτός εάν υπερισχύει η υποχρεωτική τοπική νομοθεσία της χώρας διαμονής σας. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες κανόνες υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Δανίας. Και θα επιλύονται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Τελικές σημειώσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές στους κανόνες της Έρευνας για Ασφαλέστερο Στοίχημα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και θα ενημερώσουμε τους συμμετέχοντες για τυχόν σημαντικές αλλαγές αναρτώντας τις αλλαγές αυτές στην ιστοσελίδα.