• Παρουσιαστής αθλητικών/στοιχηματικών εκπομπών στο Betarades YouTube.
  • Αθλητικός δημοσιογράφος από το 2008.
  • Ασχολείται με το στοίχημα από το 2012.