Σίντκλεϊ είναι αμυντικός και ομάδα του είναι η Κουιάμπα.