Κάντε Κλικ στα πλαίσια από κάτω για να μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε:

–Επιλέξτε Ομάδα–
–Επιλέξτε Ομάδα–
–Επιλέξτε Ομάδα–
–Επιλέξτε Ομάδα–
–Επιλέξτε Ομάδα–
–Επιλέξτε Ομάδα–
–Επιλέξτε Ομάδα–
–Επιλέξτε Ομάδα–

$(document).ready(function(){/*$(“.my-select”).chosen({width:”80%”,disable_search_threshold: 100,}); */$(‘.select_superleague’).on(‘click’, function(){$(‘#acc-footballleague’).hide(‘fast’);$(‘#acc-euroleage’).hide(‘fast’);$(‘#acc-nationalfootball’).hide(‘fast’);$(‘#acc-nationalbasket’).hide(‘fast’);$(‘#acc-euroleaguebasket’).hide(‘fast’);if ($(‘#acc-superleague’).is(‘:hidden’) ){$(‘#acc-superleague’).css({left: $(this).offset().left + ‘px’, top: ($(this).offset().top + $(this).height() + 9) + ‘px’}).slideDown(‘fast’);}else{$(‘#acc-superleague’).hide(‘fast’);}});$(‘.select_footballleague’).on(‘click’, function(){$(‘#acc-superleague’).hide(‘fast’);$(‘#acc-euroleage’).hide(‘fast’);$(‘#acc-nationalfootball’).hide(‘fast’);$(‘#acc-nationalbasket’).hide(‘fast’);$(‘#acc-euroleaguebasket’).hide(‘fast’);if ($(‘#acc-footballleague’).is(‘:hidden’) ){$(‘#acc-footballleague’).css({left: $(this).offset().left + ‘px’, top: ($(this).offset().top + $(this).height() + 9) + ‘px’}).slideDown(‘fast’);}else{$(‘#acc-footballleague’).hide(‘fast’);}});$(‘.select_euroleague’).on(‘click’, function(){$(‘#acc-superleague’).hide(‘fast’);$(‘#acc-footballleague’).hide(‘fast’);$(‘#acc-nationalfootball’).hide(‘fast’);$(‘#acc-nationalbasket’).hide(‘fast’);$(‘#acc-euroleaguebasket’).hide(‘fast’);if ($(‘#acc-euroleage’).is(‘:hidden’) ){$(‘#acc-euroleage’).css({left: $(this).offset().left + ‘px’, top: ($(this).offset().top + $(this).height() + 9) + ‘px’}).slideDown(‘fast’);}else{$(‘#acc-euroleage’).hide(‘fast’);}});$(‘.select_national_football’).on(‘click’, function(){$(‘#acc-superleague’).hide(‘fast’);$(‘#acc-footballleague’).hide(‘fast’);$(‘#acc-euroleage’).hide(‘fast’);$(‘#acc-nationalbasket’).hide(‘fast’);$(‘#acc-euroleaguebasket’).hide(‘fast’);if ($(‘#acc-nationalfootball’).is(‘:hidden’) ){$(‘#acc-nationalfootball’).css({left: $(this).offset().left + ‘px’, top: ($(this).offset().top + $(this).height() + 9) + ‘px’}).slideDown(‘fast’);}else{$(‘#acc-nationalfootball’).hide(‘fast’);}});$(‘.select_national_basket’).on(‘click’, function(){$(‘#acc-superleague’).hide(‘fast’);$(‘#acc-footballleague’).hide(‘fast’);$(‘#acc-euroleage’).hide(‘fast’);$(‘#acc-nationalfootball’).hide(‘fast’);$(‘#acc-euroleaguebasket’).hide(‘fast’);if ($(‘#acc-nationalbasket’).is(‘:hidden’) ){$(‘#acc-nationalbasket’).css({left: $(this).offset().left + ‘px’, top: ($(this).offset().top + $(this).height() + 9) + ‘px’}).slideDown(‘fast’);}else{$(‘#acc-nationalbasket’).hide(‘fast’);}});$(‘.select_euroleague_basket’).on(‘click’, function(){$(‘#acc-superleague’).hide(‘fast’);$(‘#acc-footballleague’).hide(‘fast’);$(‘#acc-euroleage’).hide(‘fast’);$(‘#acc-nationalfootball’).hide(‘fast’);$(‘#acc-nationalbasket’).hide(‘fast’);if ($(‘#acc-euroleaguebasket’).is(‘:hidden’) ){$(‘#acc-euroleaguebasket’).css({left: $(this).offset().left + ‘px’, top: ($(this).offset().top + $(this).height() + 9) + ‘px’}).slideDown(‘fast’);}else{$(‘#acc-euroleaguebasket’).hide(‘fast’);}});});
Κάντε Κλικ στα πλαίσια από κάτω για να μεταβείτε στην ομάδα που επιθυμείτε:

–Επιλέξτε Ομάδα–
–Επιλέξτε Ομάδα–
–Επιλέξτε Ομάδα–
–Επιλέξτε Ομάδα–
–Επιλέξτε Ομάδα–
–Επιλέξτε Ομάδα–