Ο Ανδρεάς Σακελλιάδης είναι τερματοφύλακας και η ομάδα του είναι η Καλλιθέα.

Ανδρέα Σακελλιάδης – Τα στατιστικά του