Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι αμυντικός και ομάδα του είναι η Επισκοπή.