Νομοθεσία διαδικτυακού στοιχήματος και live καζίνο στην Ελλάδα

Ανανεώθηκε:
Νομοθεσία Στοιχήματος

Με βάση την πολυγραφημένη υπουργική εγκύκλιο 1248/13.12.2011, οι νόμιμες Στοιχηματικές Εταιρίες έχουνε ενταχθεί σε ένα προσωρινό καθεστώς. Ο νόμος στον οποίο στηρίζονται οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες είναι η παράγραφος 12 του άρθρου 50 του νόμου 4002/2011. Αρμόδιοι για τον οικονομικό έλεγχο αυτών των 24 ιστοσελίδων στοιχήματος είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Ο φόρος που καλούνται να αποδώσουν αποτελεί το 30% των μικτών εσόδων, σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη που ο μέσος όρος κυμαίνεται γύρω στο 20-25%. Όσον αφορά τον έλεγχο για την εμπορική επικοινωνία στο online στοίχημα και την ορθή συμπεριφορά των ιστοσελίδων, αρμόδια είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων γνωστή ως ΕΕΕΠ.

Η ΕΕΕΠ, συστήθηκε το 2004 με το ν.3229/2004 (Α 38) ως διοικητική Αρχή αλλά το 2011, με τις διατάξεις του ν.4002/2011, μετονομάστηκε σε «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», ενώ το Φεβρουάριο του 2012, με το ν.4038/2012 (Α 14), μετατράπηκε και λειτουργεί, πλέον, ως ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, με διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, στην οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.3051/2002 (Α 220) με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται σε αυτή και επιπλέον φέρει ίδια νομική προσωπικότητα.

Δείτε εδώ τις Νόμιμες Αδειοδοτημένες Στοιχηματικές Εταιρίες που λειτουργούνε στην Ελλάδα το 2015.

Επιγραμματικά ορισμένες απαγορεύσεις – περιορισμοί με βάση τη νομοθεσία για το διαδικτυακό στοίχημα και live καζίνο στην Ελλάδα για το 2016:

  • Στις Στοιχηματικές Εταιρίες και στα online live casino που λειτουργούν χωρίς άδεια επιβάλλεται πρόστιμο 20,000€ για την 1η εβδομάδα. Μετά το πέρας της 1ης εβδομάδας το πρόστιμο διπλασιάζεται κ.ο.κ
  • Πρόστιμο από 10,000€ μέχρι και 200,000€ αν αποστέλλετε από μη αδειοδοτούμενο πάροχο υπηρεσιών διαφημιστικό υλικό ή newsletters.
  • Πρόστιμο από 50,000€ την 1η εβδομάδα και διπλασιασμός από την αμέσως επόμενη για τους ISPs (πάροχοι Internet) προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ιστοσελίδες που δεν έχουν αδειοδότηση
  • Αν βρεθεί να παίζει σε Στοιχηματικές Εταιρίες και live καζίνο που δεν έχουν άδεια επιβάλλεται πρόστιμο 1000€
  • Σε ιστοσελίδες που διαφημίζουν Στοιχηματικές Εταιρίες και live καζίνο που δεν έχουν άδεια επιβάλλεται πρόστιμο 20.000€
  • Πρόστιμο 100,000€ σε Στοιχηματικές Εταιρίες και live καζίνο αν δεχθεί ανήλικος παίχτη
  • Απαγορεύετε σε online live casino να λειτουργεί χωρίς την απαραίτητη άδεια από την Ελληνική κυβέρνηση
  • Απαγορεύετε στους παρόχους Internet (ISPs) η παροχή πρόσβασης σε Στοιχηματικές Εταιρίες και live καζίνο που δεν έχουν λάβει αδειοδότηση
  • Απαγορεύετε στις ελληνικές Τράπεζες να διεκπεραιώνουν συναλλαγές σε Στοιχηματικές Εταιρίες και live καζίνο που δεν έχουν λάβει αδειοδότηση
Πηγές:
https://www.gamingcommission.gov.gr
http://el.wikipedia.org/wiki/ Διαδικτυακά_καζίνο
http://old.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/adce2057-71fb-4925-b094-42ca230af81f