+58

#betarades #στοιχημα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΓΩΝΩΝ 03 / 07 / 2022

Έρευνα: 18-34 ετών οι πιο πολλοί που ποντάρουν στα τυχερά παιχνίδια

τυχερα παιχνιδια online

Αποκαλυπτική για τη συμπεριφορά όσων επιλέγουν το ποντάρισμα στα τυχερά παιχνίδια είναι έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Οι νέοι δείχνουν να είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο τα προτιμούν, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένα επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις τους.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα ήταν ότι σε ποσοστό 83% η ηλικιακή ομάδα 18 – 34 δηλώνει πως έχει παίξει  τυχερά παιχνίδια. Το ποσοστό συμμετοχής σε παίγνια μειώνεται όσο μεγαλώνει η ηλικία.

ΕΕΕΠ έρευνα τυχερα παιχνιδια ηλικίες

Ποιοι συμμετείχαν στην έρευνα

Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο που διεξήχθη σε όλη την Ελλάδα και αφορά το έτος 2021. 80% των συνεντεύξεων έγιναν τηλεφωνικά και 20% online. Το δείγμα ήταν 3.134 κάτοικοι της χώρας από 18 χρονών και πάνω.

Δείτε τα νόμιμα live καζίνο εδώ

Όπως αναφέρει η ίδια η ΕΕΕΠ “η έρευνα ανετέθη στην εταιρεία Kapa Research, μέλος του ΣΕΔΕΑ και διενεργήθηκε τον μήνα Μάρτιο του 2022, σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης”.

Το προφίλ των παικτών

Στην ερώτηση αν έχουν παίξει ποτέ στο παρελθόν τυχερά παιχνίδια, καταφατικά απαντά το 76% και αρνητικά το 22%, ενώ 1% αρνήθηκε να τοποθετηθεί.

εεεπ ερευνα τυχερα παιχνιδια

Επίσης, για την ίδια ερώτηση με βάση τα φύλα, απαντά θετικά το 82% των ανδρών και των 71% των γυναικών.

εεεπ ερευνα τυχερα παιχνιδια

Για τον χρόνο που αφιερώνουν οι παίκτες στο παιχνίδι, η πλειοψηφία (65%) ασχολείται λιγότερο από μία ώρα την εβδομάδα. Ποσοστό μειωμένο σε σχέση με δύο χρόνια πριν (78%). Παράλληλα, 5% δηλώνουν ότι ξοδεύουν μεταξύ μίας και τριών ωρών, 4% μεταξύ τεσσάρων και είκοσι ωρών και 1% ότι αφιερώνουν περισσότερες από 20 ώρες την εβδομάδα στα τυχερά παιχνίδια.

εεεπ ερευνα τυχερα παιχνιδια

Σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι παίκτες τυχερών παιχνιδιών, 53% δηλώνουν ότι ξοδεύουν λιγότερα από 10€ τον μήνα. 23% δαπανούν από 10 έως 50€ και 9% πάνω από 50€ αντίστοιχα.

Δείτε τα νόμιμα live καζίνο εδώ

Το ποσοστό όσων ξοδεύουν πάνω από 50€ τον μήνα είναι σχετικά υψηλότερο στους άνδρες (11%) και τους νέους 18-24 ετών (15%). Ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται κυρίως μεταξύ όσων παίζουν διαδικτυακά ζωντανή ρουλέτα, Blackjack και Poker στο διαδίκτυο (49%).

εεεπ ερευνα τυχερα παιχνιδια

Προβλήματα συμπεριφοράς και τυχερά παιχνίδια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια. Για τον προσδιορισμό του κινδύνου προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Problem Gambling Severity Index (PGSI).

O δείκτης συγκροτείται με βάση το μέσο όρο των επιμέρους τιμών που λαμβάνουν οι απαντήσεις σε μία σειρά από ερωτήσεις. Που έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσδιορίσουν τον βαθμό προβληματικής ενασχόλησης. Όσο αυξάνεται η τιμή του δείκτη τόσο πιο κοντά στον κίνδυνο εμφάνισης προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια βρίσκεται ο παίκτης.

Το 86,7% των παικτών κατατάσσονται στην κατηγορία παικτών δίχως προβληματική συμπεριφορά. 7,8% στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου. 4,2% στην κατηγορία μετρίου κινδύνου και 1,2% στην κατηγορία παικτών με προβληματική συμπεριφορά. Μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της έρευνας του 2020 (2,7%).

εεεπ ερευνα τυχερα παιχνιδια

Η ενημέρωση για τα τυχερά παίγνια

Ο βαθμός ενημέρωσης για την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια κρίνεται επαρκής για το 81% της κοινής γνώμης. Με μόλις ένα 16% να δηλώνει λίγο ή καθόλου ενημερωμένο. Η ικανοποίηση για την ποιότητα αυτής της ενημέρωσης, ωστόσο, είναι χαμηλότερη (63%). Με το 26% να δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο.

Η προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια δεν φαίνεται να συσχετίζεται σημαντικά με τα οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Το ποσοστό παικτών με προβληματική συμπεριφορά ανέρχεται στο 1%, ανεξαρτήτως της εισοδηματικής κλίμακας νοικοκυριού.

Εύρημα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία για το 2020, όπου η προβληματική συμπεριφορά παρουσιαζόταν σχετικά αυξημένη για χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια.

Φαίνεται ότι οι άγαμοι και τα μέλη πολυμελών νοικοκυριών (που αποτελούνται από 5 μέλη και άνω), αντιμετωπίζουν σαφώς μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν προβληματική παικτική συμπεριφορά στα τυχερά παιχνίδια. Καθώς ο δείκτης PGSI ανέρχεται σε 2,6% και 2,9%, αντίστοιχα.

εεεπ ερευνα τυχερα παιχνιδια

Η Πολιτεία και οι ρυθμίσεις

8 στους 10 πολίτες (76%) θέλουν το κράτος να έχει παρεμβατικό ρόλο όσον αφορά στην ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών. Άποψη που ασπάζονται στον ίδιο βαθμό όλες οι κοινωνικές ομάδες.

Με μικρότερη ένταση εντοπίζεται η παραπάνω άποψη ανάμεσα στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών (58%) και τους παίκτες μετρίου και υψηλού κινδύνου (68% και 45% αντίστοιχα). Συνολικά, μόλις 12% θα επιθυμούσε την αγορά ελεύθερη να λειτουργεί σε ένα πλαίσιο αυτορρύθμισης (selfcompliance).

εεεπ ερευνα τυχερα παιχνιδια

Το 50% θέλει την Πολιτεία να θέτει υποχρεωτικά τα όρια του παιχνιδιού, δηλαδή χρηματικά ή όρια χρόνου συμμετοχής. Ενώ μόλις το 31% επιθυμεί η ευθύνη αυτή να βαρύνει τον ίδιο τον παίκτη ο οποίος πρέπει να δεσμεύεται με τα όρια που έχει θέσει ο ίδιος στον εαυτό του.

Δείτε τα νόμιμα live καζίνο εδώ

Οι παίκτες που παρουσιάζουν συμπεριφορά μέτριου ή υψηλού κινδύνου δεν είναι θετικοί στην ρύθμιση των παιγνίων. Σε αντίθεση με τις κατηγορίες χαμηλού κινδύνου και μη προβληματικής συμπεριφοράς, όπου επιθυμούν τον παρεμβατικό ρόλο του κράτους.

εεεπ ερευνα τυχερα παιχνιδια

Στόχος της έρευνας

Τα ευρήματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Αναμένεται να συμβάλουν στην πληρέστερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα τυχερά παίγνια στην ελληνική κοινωνική κουλτούρα και συνείδηση. Αλλά και του κοινωνικο-οικονομικού προφίλ των παικτών, του μεγέθους της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια.

Και, συνακόλουθα, στη διατύπωση προτάσεων πολιτικής σχετικά με την ασφαλέστερη συμμετοχή στα τυχερά παίγνια. Όπως και την ανάληψη στοχευμένων δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης του φαινομένου του εθισμού.

Πηγή: gamingcommission.gov.gr

Διάβασε επίσης

live παιχνίδια καζίνο

Το καζίνο Σύρου “πάει” Σαντορίνη

Φουντώνουν ολοένα και περισσότερο το τελευταίο διάστημα οι φήμες που θέλουν το καζίνο της Σύρου να μετακομίζει στη Σαντορίνη....