Η Β2Β Gaming Services Limited είναι μία από τις 24 αδειδοτημένες εταιρίες στην Ελλάδα και υπό την άδειά της λειτουργεί νόμιμα στη χώρα μας η Betshop. Betshop: Η Βetshop ιδρύθηκε το 1996 και έχει έδρα στο Λονδίνο. Ανήκει στον όμιλο Leisure & Gaming PLC, ο οποίος είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Εκτός από τις