ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ - ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΝΤΕ ΣΑΛΤΑ Προγνωστικά